Merkantilismen - Fördelar och nackdelar

Merkantilismen - Fördelar och nackdelar


Merkantilismen driva en aktiv exportpolitik.


Merkantilismen är en omfattande ekonomisk politik, som påverkar både produktion samt penning- och finanspolitik för den tidiga modernismen. Han präglades av interventionistisk och statliga ingripanden i ekonomin, som i samband med handelspolitiken var ett exportöverskott som ett ideal. Importen hölls till ett minimum genom protektionistiska åtgärder. Detta resulterar i förmåner som har en inverkan på handelsbalansen. Dock hade denna ekonomiska systemet betydande nackdelar.

Merkantilism och dess fördelar

 • På grund av den aktiva exportpolitik gynnade merkantilismen betydande guld- och valutareserven och hade utvisa en positiv handelsbalans.
 • Ytterligare fördelar återspeglades i en första politik hög ränta. Detta bör uppmuntra investerare från utlandet att investera sina pengar hemma. Detta förändrades i den 17: e-talet, men eftersom den inhemska industrin bör förses med lån med låg ränta och strukturerad.
 • En annan protektionistisk åtgärd låg i den aktiva förvaltningen av arbetskostnaderna på livsmedelspriserna. Dessa uppnåddes exempelvis i England med låga beskattade import av råvaror. Mat ska vara överkomligt för alla.

Nackdelar med det ekonomiska systemet

 • På grund av den expansiva valutapolitik och försöker behålla så mycket utländsk valuta som möjligt huvudstad landet, ledde merkantilism till spänningar inom internationella relationer.


 • 01:35

  River förordning - fördelar och nackdelar väger så från

  River förordningen är särskilt kritiseras av miljöaktivister. Ekologisk ...

 • Nackdelar uppstod speciellt från monopolisering av vissa branscher, vilket ledde till bristande konkurrens och ineffektivitet i distributionen av varor och produktionsfaktorer.
 • Syftet var dessutom den omfattande tillförsel av befolkningen med varor, vilket ledde till en nedgång i löner för att under existensminimum.