Registreringsnummer - Användbar

Registreringsnummer - Användbar


Med fordonsnumret för att identifiera fordon.

Fakta om fordonsnummer

Fordonets identifieringsnummer (VIN) är ett unikt chassinummer och motsvarar en internationell standard. Dess föregångare är chassinumret och detta ersattes av EU-förordningen 76/114 / EEG 1981. I detalj, är det en 17-siffrigt nummer, varje motorfordon kan identifieras med. Om numret kan då också ta reda på, till exempel, ägaren av fordonet. Fordonets identifieringsnummer (Vehicle Identification Number) består av tillverkaren ID (World Manufacturer Identifier), från ett löpnummer som är relaterat främst till år av fordonet och från leverantörsspecifika nyckel. Fordon tillverkaren Daimler AG förkortas med etiketten och WDB för Opel och Vauxhall Motors, tillverkaren ID W0L användas. Fordonsnumret startar i båda fallen med respektive förkortningar.

Den Vehicle Identification Number är obligatorisk i Tyskland

  • Fordon som säljs och är registrerade i Tyskland har i vilket fall som helst har ett fordonsnummer. I vägtrafikordningen för en viss post i det centrala registret över rullande materiel på fordonet och å andra sidan den bifogade filen. Har du antalet motorfordon, så att du kan ta reda på, till exempel information om innehavaren eller reparationsstatus.
  • Du hittar chassinumret inte bara på fordonsregistrering, men också på flera platser i bilen. Som regel är antalet i motorrummet och i den högra halvan av fordonet. För amerikanska bilar, är chassinumret dessutom längst ned till vänster på vindrutan.
  • Strukturen på fordonets registreringsnummer utförs vid producenter i Europeiska unionen i enlighet med ISO-standard 3779. I USA, tillverkaren utan istället använda en annan kompatibelt system. Endast vissa versaler (A till Z) och arabiska siffror (1 till 0) kan användas för fordonsnumret. En Mercedes kunde ha till exempel följande punkt: "WDB000042M2123456".